Kościół Rozesłania św. Apostołów

W województwie lubelskim można znaleźć po pierwsze oznaki bliskości z kulturą wschodu takie, jak cerkwie. Jednakże jest to także rejon bogaty w unikatowe zabytki architektury. Najwięcej takich miejsc można odnaleźć w dwóch podstawowych miastach regionu – Lublinie i Chełmie. To właśnie chełmskie obiekty historyczne częściej zwracają uwagę turystów, którzy przejeżdżają przez to miasto, żeby wybrać się na wycieczkę za wschodnią granicę. Co warto zobaczyć? Jednym z najciekawszych punktów jest Budynek Bractwa Bogurodzicy, który został wykonany w 1904 roku.

Następny interesujący obiekt to Organistówka, wzniesiona w 1875 roku przy wjeździe na Górę Zamkowa, obecnie znajduje się w niej przedszkole. Kolejnym z bardziej atrakcyjnych obiektów sakralnych w tym mieście jest Kościół Rozesłania św. Apostołów budowany w latach 1753 – 1763. Trzeba zauważyć, iż wnętrze kościoła nie uległo żadnej zmianie od czasu jego wybudowania, przez co jest oryginalne. Plebanię tego kościoła stanowi dawny Klasztor oo. Pijarów wybudowany w 1726 roku. Natomiast w Kolegium Pijarów dzisiaj siedzibę ma Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, w którym można odnaleźć między innymi duże kolekcje archeologiczne i militarne. Z miastem tym ściśle związana jest także historia Żydów a także osób prawosławnych. W mieście tym można znaleźć między innymi Cmentarz Żydowski z XV – XVI wieku oraz Cmentarz przy ulicy Lwowskiej, który został zapoczątkowany w 1790 roku.

Na cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy którzy zginęli w walkach 1919-1920 oraz wielu zasłużonych dla Chełma kapłanów, nauczycieli.